Valös historia

Valö socken ligger i Uppland och är en liten ort väster om Östhammar som har en lång historia. Namnet är omnämnt redan på 1200-talet och syftade mest troligt på Valö prästgård. Det är möjligt att ordet val härrör från betydelsen omkullfallna stockar eller ris. Slutet ””ö”” kan syfta på att kyrkan en gång i ortens historia låg på en ö omgiven av vatten. Som ort bildades Valö på medeltiden och har länge varit ett bruksområde med gruvdrift och järnväg som fraktade järn och malm. Socknens huvudort är Valö kyrkby och övriga platser som ingår är Masugnsskogen, Strömsbro, Rovsättra, Annö, Vamsta och Vigelsbo.

Byns kyrka har en omtvistad historia. Tidigare har man trott att kyrkan byggdes på 1200-talet som en salkyrka, en rektangulär byggnad utan utmärkande kor, och att vapenhuset och sakristian tillkom omkring tvåhundra år senare. Kyrkan har dock överlag många drag från senmedeltiden och på senare tid har man istället börja jobba utifrån idén att hela kyrkan uppfördes under sent 1400- och tidigt 1500-tal. I vilket fall är det en vacker vitputsad kyrka som är byggd i natursten och tegel. Inuti är kyrkan välbevarad med målningar gjorda av Örjan Målare runt 1520. Kyrkans utsida har i stort sett varit likadan sedan medeltiden.

Historia i hembygdsgården

Valö-Forsmarks hembygdsgård visar traktens historia genom en samling av äldre hus, bodar och lador från bygden. Tillvaratagna textiler, jakt- och fiskeredskap och husgeråd finns bevarade i husen och berättar något om hur folket levde i forna tider. Hembygdsgården har öppet varje vecka och grupper har möjlighet att beställa kaffe och fikabröd. Valö är precis som sin kommun Östhammar och hela Roslagen en vacker plats med närhet till vattnet. För den som vill semestra på platsen hittar många aktiviteter och sevärdheter som passar alla åldrar. Forsmarks bruk anlades av kronan 1570 och är ett av landets mest bevarade byggnadsminnen. Guidade turer för vuxna och experimentverkstad för barnen gör resmålet familjevänligt.

Historia i Valö socken Roslagen